Khoa Y Dược

Đặt câu hỏi

Xin cho e hỏi, khoa y dược đhđn có lấy kết quả của đánh giá năng lực k ạ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020, lần xem: 386

Chào em, theo thông tin dự kiến, Khoa Y Dược không sử dụng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực em nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi