Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

cho em hỏi các trường đại học ở đà nẵng xét học bạ tính theo cách nào ạ ? tn lớp 10 lớp 11 vs hk1 lớp 12 mỗi môn cộng lại chia 3 hay là mỗi môn 5 kì cộng lại chia 5 vậy ạ

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022, lần xem: 12

 Chào em

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)

trong đó: Đối với mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển của Nhà trường, được tính như sau:

Điểm xét tuyển môn A = (Điểm trung bình cả năm môn học A của năm lớp 10 + Điểm trung bình cả năm môn học A của năm lớp 11 + Điểm trung bình môn học A của học kỳ I năm lớp 12)/3

Để rõ hơn em vào trang thông báo xét tuyển theo học bạ THPT năm 2022, chọn "Thông tin chi tiết về ngành tuyển sinh" là cơ sở đào tạo em đã đăng ký xét tuyển, trong đó có nêu rõ cách xác định điểm xét tuyển ở cuối trang file excel.

 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi