Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Vậy sau khi làm hồ sơ tuyển thẳng thì mình gửi qua địa chỉ nào ạ?Em cảm ơn ạ!

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019, lần xem: 410

Chào em

Sau khi làm xong hồ sơ ĐKXT thẳng ,thí sinh sẽ nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2019: 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi