Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Phiếu đk xét tuyển trực tiếp sai họ tên có thể sửa ntn ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019, lần xem: 351

Chào em,

- Nếu em đăng ký trực tuyến và chưa nộp hồ sơ chính thức thì em đăng ký mới và nộp hồ sơ với phiếu đăng ký mới đó nhé! 

- Nếu em đã nộp hồ sơ thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nơi em đã gửi hồ sơ để được hướng dẫn nhé! 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi