Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em muốn đăng kí thi vào trường sư phạm Đà Nẵng thì hồ sơ cần những gì ạ?

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020, lần xem: 256

Chào em,

Để biết thông tin tuyển, phương thức xét tuyển cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học vào Đại h ọc Đà Nẵng, em vui lòng tham khảo đề án tuyển sinh, thông tin đăng ký xét tuyển tại các link đính kèm: 

Đề án tuyển sinh: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHDean/4391

Thông tin đăng ký xét tuyển: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/4346

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi