Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em lỡ nộp 2 hồ sơ ĐKXT vào 2 trường thuộc đại học Đà Nẵng. nếu như em không nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì hồ sơ đó đuoc tính không ạ? Và nếu như trật ĐKXT đợt 1 ở trường này,thì xét tuyển bổ sung đợt 2 em được quyền nộp ĐKXT vào trường khác cùng thuộc đại học Đà Nẵng không ạ?? Xin phản hồi cho em. xin cảm ơn ạ!

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2019, lần xem: 279

Chào em,

Em phải bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định trước ngày hết hạn ĐKXT thì mới được xét tuyển.

Nếu còn xét tuyển đợt 2, em đủ điều kiện theo quy định thì vẫn được quyền nộp hồ sơ ĐKXT bình thường.

  

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi