Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi ngành quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế xét những khối nào ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020, lần xem: 522

Chào em,

Em vui lòng tham khảo đề án tuyển sinh, thông tin đăng ký xét tuyển để biết tổ hợp môn xét tuyển em nhé!

Đề án tuyển sinh: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHDean/4391

Thông tin đăng ký xét tuyển: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/4346 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi