Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Để đăng kí xét học bạ trường sư phạm kĩ thuật cần những gì ạ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019, lần xem: 319

Chào em,

Em vui lòng tham khảo link đính kèm để biết thông tin xét tuyển và hướng dẫn làm, gửi hồ sơ. 

 http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/2059

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi