Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi, em muốn nộp 2 hồ sơ xét học bạ vào đại học Bách Khoa và khoa công nghệ thông tin và truyền thông thuộc đại học Đà Nẵng được không ạ

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020, lần xem: 191

Chào em,

Em vui lòng tham khảo mục 3.1. trích từ Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020 để biết thông tin:

3.1. Nguyên tắc đăng ký

- Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 1B). Các ngành đăng ký trong danh mục các ngành xét tuyển theo học bạ tại Phụ lục đính kèm, thuộc cùng một cơ sở đào tạo hoặc nhiều cơ sở đào tạo khác nhau thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.

- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét. 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi