Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi là trường đã nhận được hồ sơ và tiền nộp phí nguyện vọng của em chưa? Mã hồ sơ XHB.59242

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2019, lần xem: 437

Chào em,

Hiện nay Đại học Đà Nẵng chưa nhận được hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh tên Phạm Ngọc Minh. Nếu em đã gửi hồ sơ về 1 trong các địa điểm đã hướng dẫn trong thông báo xét tuyển thì vui lòng theo dõi email em đã đăng ký trong hồ sơ. Sau khi nhận và thực hiện thu hồ sơ thí sinh sẽ nhận được email thông báo xác nhận của hệ thống em nhé!

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi