Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em đã đăng ký xét học bạ trường đại học sư phạm kỹ thuật đà nẵng rồi và giờ em muốn đăng ký thêm trường khoa học và truyền thông nữa thì được k ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019, lần xem: 369

Chào em,

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 1 hồ sơ. Khi em đã hoàn tất việc nộp hồ sơ thì không thể thay đổi hay bổ sung em nhé!

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi