Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

cho em hỏi em xét học bạ và đã gỡi tiền nguyện vọng nhưng em quên bỏ cái biên nhận chuyển tiền vào trong hồ giờ em đợi bổ sung với giấy tốt nghiệp tạm thời cùng 1 lúc được không ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 8 tháng 7 năm 2019, lần xem: 276

Chào em,

Nếu em quên chưa gửi giấy biên nhận chuyển tiền thì em vui lòng gửi giấy đó theo địa chỉ mà trước đây em đã gửi hồ sơ nhé!

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi