Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi e đã gửi hồ sơ đăng kí xét học bạ nhưng e quên thông tin ghi trên phiếu chuyển lệ phí thì có bị làm sao kh ạ

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020, lần xem: 425

Chào em,

Trả lời em như sau: 

- Nếu em đã chuyển lệ phí và biên lai chuyển tiền em nộp cùng hồ sơ thì xem như hồ sơ đã đủ về việc nộp lệ phí.

- Nếu em chưa gửi kèm biên lai chuyển tiền trong hồ sơ thì cần gửi thêm đến đúng địa chỉ em đã chuyển hồ sơ

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi