Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

e chuyển lệ phí qua tài khoản bằng điện thoại nhưng em không bỏ minh chứng trong hồ sơ..bây giờ em gửi minh chứng qua tin nhắn trường dc k ạ?

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020, lần xem: 181

Chào em,

Em vui lòng cho biết thông tin của tin nhắn (nội dung) khi em chuyển tiền để kiểm tra thông tin trên tài khoản.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi