Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Dạ thầy cô cho e hỏi là e đã nộp lệ phí thi năng khiếu đc 2 tuần rồi má sao chưa có phản hồi gì cả ạ E đki hồ sơ thi năng khiếu trực tuyến và chuyển tiền qua theo đường bưu điện tội ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2019, lần xem: 263

Chào em

Em kiểm tra lại xem đã gửi biên lai chuyển tiền qua bưu điện về ĐHĐN. KHi nào ĐHĐN nhận được biên lai chuyển tiền của em thì mới phản hồi cho em được. 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi