Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Làm hồ sơ thi năng khiếu gửi qua bưu điện gồm những gì ạ. Phiếu thi năng khiếu bỏ luôn vào bộ hồ sơ ??Nộp lệ phí luôn trong hồ sơ hay s ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2019, lần xem: 341

Chào em

Hồ sơ dự thi môn năng khiếu gồm : 

- Đơn đăng ký dự thi (Mẫu 1A) có đầy đủ thông tin, dán ảnh theo quy định hoặc bản in Đơn đăng ký dự thi trực tuyến có ký tên;

- 02 tem để gửi Giấy báo dự thi và kết quả thi;

- Biên lai thu lệ phí ĐKDT của ĐHĐN hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKDT qua bưu điện. 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi