Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em có gửi bưu điện về hồ sơ xét tuyển thẳng , nhưng có lệ phí 1 nguyện vọng là 30 nghìn thì em muốn chuyển khoản thì chuyển như thế nào để nhà trường biết là của em, và chuyển vào tài khoản nào ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2019, lần xem: 205

Em cần chuyển lệ phí vào tài khoản của ĐHĐN theo thông tin sau:

Tài khoản nhận113000176350

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (ViettinBank, CN Đà Nẵng).

Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin họ tên của mình, nội dung chuyển khoản vào biên lai chuyển khoản của ngân hàng.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi