Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Điểm chuẩn để đậu vào trường với chuyên nghành là ngôn ngữ anh là bao nhiêu điểm ạ?? Tiếng anh phải mấy điểm mới đủ điều kiện đậu vào trường ạ??

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019, lần xem: 260

Chào em, theo dự kiến thì sau ngày 08/8 mới có kết quả xét điểm trúng tuyển diện xét điểm THPT QG, . Em vui lòng chờ thông báo trên trang tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ ts.udn.vn và làm theo hướng dẫn nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi