Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

cho em hỏi đăng kí online xét tuyển học bạ mà chưa nộp thì thay đổi nguyện vọng được không ạ

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, lần xem: 104

 Em có thể đăng ký lại được, lưu ý khi nộp thì nộp bản em đã đky lại nhé (chú ý mã code).

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi