Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

cho e hỏi là e quên ghi nội dung ở nơi cái gửi lệ phí xét học bạ có sao k ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020, lần xem: 87

Khi nhận được hồ sơ của em, nếu có sai sót hoặc thiếu thông tin thì cán bộ thu hồ sơ sẽ liên hệ trực tiếp em nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi