Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em thi khối A00 được 16.5đ( toán 7 , lý 5,5 , hóa 4 ) và đã đậu tốt nghiệp trường tư vấn cho em về vấn đề tuyển sinh ngành công nghệ thông tin về cách thức tuyển thời gian tuyển, em đã đăng kí nguyện vọng một tại trường với xét điểm thi đại họckhông biết em có thể đậu hay không và nếu rớt thì có cơ hội nào để xét tuyển tiếp được hay không

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019, lần xem: 312

Chào em, em tham khảo thông tin về điểm nhận đơn ĐKXT vào ĐHĐN để có cơ sở điều chỉnh nguyện vọng cho hợp lý tại link sau nhé: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/2950.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi