Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

cho em hỏi em mới nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ngày thứ 7 mai chủ nhật bưu điện không làm thì làm sao em gữi được giấy đây ạ!

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019, lần xem: 213

Chào em, em chụp bản giấy chứng nhận TN và gửi mail tới địa chỉ sau nhé: bandaotao@ac.udn.vn

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi