Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi nếu minh nộp hồ sơ xe ta học bạ thì mình có nhận hồ sơ thi thpt Quốc gia ko a j

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020, lần xem: 101

Đối với hồ sơ xét điểm thi THPT, em nộp tại trường THPT nhé, các đợt xét tuyển sau khi có KQ thi  THPT, Đại học Đà Nẵng sẽ có thông báo cụ thể sau.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi