Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em có thể dùng nhiều tổ hợp để xét học bạ cùng 1 ngành không? Nếu được thì em sẽ viết các tổ hợp đấy cùng 1 dòng nguyện vọng của mục 11 đơn đăng ký xét học bạ hay sao ạ? Nếu mỗi tổ hợp là 1 nguyện vọng thì lệ phí xét tuyển tính như nào?

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, lần xem: 77

Được em nhé, mỗi ngành em có thể đăng ký 1 hoặc 4 tổ hợp (của ngành ĐKXT). lệ phí xét tuyển được tính theo số nguyện vọng mà đăng ký.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi