Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Dạ cho em hỏi là thí sinh có thể XÉT HỌC BẠ vào 2 ngành 2 khối khác nhau không ạ Vd: NV1 ngôn ngữ trung khối toán văn anh NV2 đông phương học khối toán địa anh

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020, lần xem: 132

Em có thể nộp được tối đa 5 nguyện vọng vào các ngành khác nhau với tổ hợp môn khác nhau nhưng phải đúng với tổ hợp của ngành có trong thông tin tuyển sinh của các trường.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi