Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi lệ phí xét tuyển bỏ vào hồ sơ và gửi bưu điện được không ạ

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, lần xem: 111

Em nên gửi riêng hoặc chuyển khoản thương hướng dẫn sau nhé : http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=4569

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi