Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

cho e hỏi là nếu có bản photo học bạ thì có cần giấy xác nhận điểm thpt k

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, lần xem: 84

Em nộp 1 trong 2 bản là được, nhưng phải có xác nhận của nhà trường em nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi