Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi, nếu đã nộp phiếu đăng kí online mà muốn sửa lại có được không ạ Hoặc huỷ được khôngn ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020, lần xem: 91

Nếu chưa nộp hồ sơ thì em vẫn có thể đăng ký online thêm nhưng nhớ là khi nộp hồ sơ tại trường em lưu ý đơn có mã code đúng với nội dung mình đã lựa chọn.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi