Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật

Đặt câu hỏi

Sao em không thấy phiếu dăng kí xét tuyền bằng học bạ của trường dại học sư phạm kỹ thuật dà nẵng? Vậy muốn dăng kí xét tuyển bằng học bạ vào trường mình thì làm thế nào?

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021, lần xem: 990

Chào em,

Đại học Đà Nẵng đã đăng thông báo tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập (học bạ) cho tất cả các ngành vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng theo hình thức đăng ký trực tuyến.\

Em có thể đăng ký tại link đính kèm: http://ts.udn.vn/Dangky/

  

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi