Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật có xét tuyển học bạ năm nay không ạ, nếu xét thì vào khoảng thời gian nào ạ. Em xin cảm ơn.

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2020, lần xem: 412

Chào em,

Năm 2020 Trường ĐHSP Kỹ thuật có tuyển sinh bằng hình thức xét kết quả học tập (học bạ). Chi tiết truy cập địa chỉ: 

http://tvts.udn.vn/ttts/thong_tin_dang_ky_xet_tuyen/2020/Thong-tin-dang-ky-xet-tuyen-vao-cac-co-so-dao-tao-thanh-vien-cua-Dai-hoc-Da-Nang-nam-20202020.1.94153 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi