Hồ sơ tuyển sinh, thủ tục nhập học

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi trường mik xét tuyển học bạ thì lấy hồ sơ ở đâu và những yêu cầu khi nộp đơn xét học bạ

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019, lần xem: 421

Hiện tại chưa có kế hoạch thu nhận hồ sơ ĐKXT theo học bạ hệ chính quy năm 2019.

Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên trang Thông tin tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ: ts.udn.vn.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi