Hồ sơ tuyển sinh, thủ tục nhập học

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi sao em nộp hồ sơ mà khi em em kiểm tra thì báo là chưa nộp.

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020, lần xem: 67

Em nộp hồ sơ theo hình thức nào, đến nộp trực tiếp hay gửi qua bưu điện?  Nếu gửi qua bưu điện em hãy liên hệ với bưu điện để biết hồ sơ của em đã được chuyển đi chưa, người nhận là ai, ngày giờ nhận. Sau đó em liên hệ với trường nơi em gửi hồ sơ để hỏi nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi