Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Thưa thầy cô, em muốn liên thông lên đại học ngành Dịch vụ pháp lý không biết ở Đà Nẵng có không ạ?

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019, lần xem: 208

 Chào em,

Hiện nay các trường thành viên của ĐHĐN chưa đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi