Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

e đủ điểm đậu thì khi nào có mail gửi về vậy ạ

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022, lần xem: 47

Chào em,

Đại học Đà Nẵng sẽ gửi mail thông báo cho thí sinh đủ điểm để trúng tuyển so với điểm chuẩn công bố. Em vui lòng theo dõi mail nhé!

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi