Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Cách tính điểm ngành Ngôn ngữ Trung quốc 2018 đối với tổ hợp D00

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019, lần xem: 1383

Chào em,

Cách tính điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ theo công thức sau: 

Điểm xét tuyển quy đổi = tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số x 3/tổng hệ số 3 môn+ điểm ưu tiên + điểm khuyến khích (làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi