Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Năm 2019 còn ngành cử nhân tiếng anh không ạ?

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2019, lần xem: 298

Chào em,

Năm 2019 Trường ĐHNN-ĐHĐN vẫn tuyển sinh đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh.

Chi tiết truy cập địa chỉ sau: http://ts.udn.vn/files/2019/2019_3_28_13_24_512_goc-tong_hop_thong_tin_dkxt_2019_-_thpt_qg2703.pdf 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi