Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Nếu em có chứng chỉ hsk 2 thì có được xin miễn năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung không ạ?

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019, lần xem: 458

Chào em,

Việc miễn học, miễn thi là do Khoa/Trường quyết định.

Em liên hệ với Trường Đại học Ngoại ngữ để biết chi tiết:

Phòng đào tạo: 0236.3699321

Khoa tiếng Trung: 0236.3699326

 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi