Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi hiện tại em đang học tại một trường đại học và đang có ý định thi vào trường đại học sư phạm Đà Nẵng . Tại trường đại học hiện tại có mấy môn học cơ sở em đã học rồi ( mac-lenin....) vậy khi em đậu và học tại trường sư phạm Đà Nẵng em có được miễn mấy môn đã học rồi không ạ?

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019, lần xem: 279

Chào em,

Việc miễn học, miễn thi và công nhận kết quả học tập do Trường quyết định.

Em liên hệ với Trường ĐHSP để được biết cụ thể. ĐT: 0236 3841618.

 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi