Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

sau khi có điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ thì lúc nào sẽ có danh sách trúng tuyển để em biết mình đậu ạ

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022, lần xem: 15

Đại học Đà Nẵng sẽ gửi mail thống báo kết quả trúng tuyển có điều kiện qua email của em.

ngoài ra em có thể tra cứu kết quả tại http://ketqua.udn.vn/HBa.aspx?iddot=44&madot=HBa1-2022&keysdk=637916572501889578 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi