Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Thưa thầy cô! Điểm xét tuyển của em đậu cả nguyện vọng 2 và 3. Giờ em có nguyện vọng muốn được theo học nguyện vọng 3. Vậy em phải làm thế nào để đổi được nguyện vọng ạ? Em cảm ơn.

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022, lần xem: 19

Theo quy định của phương thức xét tuyển theo học bạ thì  các thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao sẽ không được xét ở các nguyện vọng thấp hơn.

Em đã trúng tuyển nguyện vọng 2 theo phương thức xét học bạ thì các nguyện vọng thấp hơn theo cùng phương thức xét tuyển này sẽ không được xét nữa.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi