Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Ngoại ngữ anh có nhân 2 và nếu có thì có x3/4 không ạ?

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019, lần xem: 742

Chào em,

Cách tính điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ theo công thức sau: 

Điểm xét tuyển quy đổi = tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số x 3/tổng hệ số 3 môn+ điểm ưu tiên + điểm khuyến khích (làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Năm 2019 chưa có quy định chính thức.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi