Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

dạ em muốn hỏi nếu đạt giải khuyến khích hsg cấp tính cộng với xét học bạ thì có được cộng điểm ưu tiên không ạ

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023, lần xem: 84

Chào em, đối với hình thức xét học bạ sẽ không cộng điểm ưu tiên với các giải HSG.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi