Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi cách nộp lệ phí như thế nào nếu em không có tài khoản ngân hàng , tài khoản VNpay ạ

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020, lần xem: 179

Em có thể chuyển tiền qua bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp. Địa chỉ chuyển tiền có trên trang http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/4309

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi