Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Khi nào mới xét tuyển học bạ đợt 2 ạ

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020, lần xem: 104

Em theo dõi thông báo của ĐHĐN trên trang ts.udn.vn nhé

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi