Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

dạ bây giờ e muốn đăng kí bằng cách xét học bạ có được k ạ

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020, lần xem: 219

Em theo dõi trên trang tuyển sinh ts.udn.vn để biết thông tin khi có thông báo xét tuyển học bạ đợt bổ sung.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi