Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

e thấy thông tin xét tuyển của trường đh ngoại ngữ ghi xét theo năng lực ngoại ngữ và điểm học bạ nhưng mà không có ghi cụ thể điểm học bạ đối với tốt nghiệp thpt năm 2020 như các đối tượng khác. như vậy học sinh tốt nghiệp năm 2019 có được xét tuyển theo đối tượng này không?

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020, lần xem: 145

Theo đề án tuyển sinh năm 2020 của trường ĐHNN các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 trở về trước sẽ không được xét tuyển học bạ.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi