Đặt câu hỏi

Chào thầy cô, hiện em đang là sinh viên năm 2 trường đhkt đhđn, em muốn đăng ký học chương trình 2 ngành công nghệ thông tin tại trường đhbk đhđn có được không ạ? Và cách thức ntn ạ?

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020, lần xem: 218

Chào em

 Để được học trương trình 2 em phải đảm bảo các điều kiện sau :

Là sinh viên chính qui của ĐHĐN, đã kết thúc học kỳ thứ nhất của năm học đầu tiên, không thuộc dạng xếp học lực yếu ở chương trình thứ nhất tại thời điểm đăng ký học chương trình 2, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, không đang theo học chương trình 2 khác tại một trường thành viên ĐHĐN và chỉ được xét học chương trình 2 một lần trong suốt cả khóa học, ngành đào tạo chương trình 2 phải khác với ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất và không cao hơn trình độ đào tạo chương trình thứ 1.

Để đăng ký học chương trình 2 em nộp đơn đăng ký học  cho phòng Đào tạo trường ĐHKT vào đầu mỗi kỳ học để nhà trường xem xét, phê duyệt đồng ý cho phép em đăng ký học chương trình 2 ở trường ĐHBK , cấp bảng điểm kết quả học tập và xếp hạng học lực tại thời điểm đăng ký học chương trình 2 để em nộp cho phòng Đào tạo trường ĐHBK

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi