Đặt câu hỏi

Em chào thầy cô ạ, Thầy cô cho em hỏi hiện em đang là sinh viên năm 2 ĐHNN giờ em có nguyện vọng đăng ký học chương trình 2 trường ĐHSPKT thì có được không ạ? Lúc em đăng ký thi vào trường ĐHNN thì e thi khối D01, vậy giờ em có thể đăng ký học trường SPKT được không ạ? Hay em phải thi tuyển sinh lại từ đầu? Em cảm ơn thầy cô nhiều.

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020, lần xem: 267

Chào em

Điều kiện để có thể học cùng lúc 2 chương trình theo qui định của ĐHĐN::

- Là sinh viên của ĐHĐN;

- Đã kết thúc học kỳ thứ 1 của năm đầu tiên;

-Không thuộc dạng xếp học lực loại yếu ở chương trình thứ 1 tại thời điểm đăng ký học chương trình 2 ;

- Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;Không đang theo học chương trình thứ 2 khác tại một trường thành viên của ĐHĐN và chỉ được xét 1 lần duy nhất trong suốt khóa học;

- Ngành đào taoh chương trình 2 phảo khác ngành đào tạo chương trình 1;

- Trình độ đào tạo chương trình 2 không cao hơn trình độ đào tạo chương trình 1 .

Nếu hội đủ điều kiện trên để đăng ký học chương trình 2 em nộp đơn đăng ký học  cho phòng Đào tạo trường ĐHNN vào đầu mỗi kỳ học để nhà trường xem xét, phê duyệt đồng ý cho phép em đăng ký học chương trình 2 ở trường ĐHSPKT , cấp bảng điểm kết quả học tập và xếp hạng học lực tại thời điểm đăng ký học chương trình 2 để em nộp cho phòng Đào tạo trường ĐHSPKT

 


CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi