Đặt câu hỏi

Cho e hỏi, e tốt nghiệp ngành cử nhân sư phạm sinh học, và đã đi dạy 3 năm đúng với chuyên ngành, nay e muốn đi học thêm văn bằng 2 giáo dục tiểu học, vậy cho e hỏi mất thời gian bao lâu để học xong văn bằng 2 ạ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 5 tháng 5 năm 2021, lần xem: 549

Chào bạn!

Chương trình VB 2 ngành Giáo dục Tiểu học có thời gian học tối thiểu 2,5 năm nhé.

Chi tiết thông báo vui lòng tham khảo https://tuyensinh.ued.udn.vn/vua-lam-vua-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-vlvh-dot-1-nam-2021-163.html 

Thân! 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi