Đặt câu hỏi

các thầy( cô) cho em hỏi. em học bên khối B00. nhưng có nguyện vọng muốn học sư phạm tiểu học. vậy nếu lúc đầu em học sư phạm hóa thì sau 1 thời gian em có được chuyển sang học SP tiểu học không ạ

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019, lần xem: 503

Chào em,

Sinh viên không được chuyển ngành trong quá trình đào tạo.

Tuy nhiên nếu đủ điều kiện (khả năng học, kinh phí...) em có thể học một lúc 2 chương trình (2 ngành) 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, quy định:

1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

4. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

  

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi